Jak požádat o službu

Máte zájem o přijetí do našeho Domova?
Preferujeme osobní setkání, kdy můžeme lépe zjistit požadavky na péči a zodpovědět Vaše případné dotazy.
Pokud nemáte možnost navštívit nás osobně, můžete samozřejmě zatelefonovat nebo vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách. Následně Vás kontaktuje sociální pracovnice, která Vám vysvětlí, jak vyplnit požadované dva tiskopisy. Po obdržení vyplněných tiskopisů s Vámi bude sociální pracovnice domlouvat termín sociálního šetření, a to zpravidla u Vás doma. Není-li to možné, navštíví Vás v místě Vašeho současného pobytu (LDN apod.). Účelem sociálního šetření je získání informací pro posouzení Vaší celkové nepříznivé sociální situace a zjištění, zda je Vám možno poskytnout požadovanou službu.

Domov pro seniory
Žádost do DPS
Lékařský posudek DPS
Věci potřebné k nástupu do DPS

Domov se zvláštním režimem
Žádost do DZR
Lékařský posudek DZR
Věci potřebné k nástupu do DZR

Ceník 2024

Zpravidla není možné okamžité přijetí, proto je Vaše kompletní žádost (záznamu ze sociálního šetření a lékařský posudek) zařazena do Evidence zájemců o službu, se kterými nemohla být uzavřena smlouva z kapacitních důvodů. Jestliže se uvolní v Domově místo a Vy jste byl/a vybrána, kontaktuje Vás sociální pracovnice. V případě, že budete mít zájem nastoupit do Domova, sjedná si sociální pracovnice s Vámi schůzku za účelem aktualizace informací o Vaší sociální situaci, zdravotním stavu a o očekáváních, cílech a Vašich potřebách. Informace o Vás potřebujeme proto, abychom mohli s Vámi uzavřít "Smlouvu o poskytování sociálních služeb" a poskytovat Vám naše služby dle Vašich požadavků a potřeb, to znamená "šitou na míru".

Máte-li zájem o ubytování na jednolůžkovém pokoji, je pro jeho přidělení podmínkou Vaše schopnost zaplatit plnou úhradu. Nedostačují-li Vaše příjmy na plnou úhradu, je možné, aby např. rodinní příslušníci uzavřeli s Domovem "Dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů ". Je také možné, že Váš požadavek na jednolůžkový pokoj prodlouží čekací lhůtu pro umístění.

Na koho se obrátit o doplňující informace nebo žádost o umístění
Mgr. V. Bachmannová  Tel: 734 449 495
Mgr. M. Fingrová  Tel: 734 449 496