Domov se zvláštním režimem


Poslání služby

Posláním služby je poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se nedokáží sami o sebe postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, a u kterých dochází ke změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénních či ambulantních sociálních služeb. Služba je uzpůsobena osobám s různou mírou schopností pohybu.

Kapacita domova

50 lůžek

Komu je služba v Domově určena

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby straší zejména 60 let z Královéhradeckého kraje, z regionu Hořice a Jičín.

Ubytování 
Klienti jsou v Domově ubytováni ve dvoulůžkových a v jednolůžkových pokojích. Klientům Domova se zvláštním režimem je vyhrazeno přízemí. a 3. patro hlavní budovy.
Budova je bezbariérová, vybavená osobním i nákladním výtahem. Příslušenstvím pokoje je umyvadlo, polohovací postel včetně polštáře a přikrývky, skříň na šaty, noční stolek, stůl a židle. Toalety a koupelny v dostatečném množství  jsou společné pro všechny klienty na chodbách jednotlivých pater. Klienti si mohou po domluvě však vybavit pokoj vlastním nábytkem nebo drobnými předměty. V provozní části se nachází jídelna, kantýna, prádelna, hala a další.

Důležité vědět

Pro koho je služba určena?

Senioři nad 60 let se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí

Cena služby

305,- Kč jednolůžkový pokoj + 255,- Kč strava/den
295,- Kč dvoulůžkový pokoj + 255,- Kč strava/den

Kapacita

50

Jak si mám službu objednat?

Mgr. Veronika Bachmannová
Bc. Petra Rojíková
Tel: 734 449 495
E-mail: socialni2@ddhorice.cz / socialni@ddhorice.cz

V případě nespokojenosti se službou

Stížnost na kvalitu služby

Domov má pro své klienty s pohybovými potížemi k dispozici specializované pomůcky jako zvedáky, koupací lůžko, vanu se zdvižným zařízením, pojízdné sprchovací křeslo, sprchový panel apod.
V celé budově Domova jsou k dispozici společenské prostory, kde lze posedět s rodinou, která klienty navštíví, odpočívat či se dívat na televizi. V prvním patře budovy se nachází hala a jídelna a v ubytovací části na každém patře malé jídelny, které také slouží k posezení a odpočinku.
Součástí služeb ubytování je také úklid, praní a drobné opravy prádla.
Po předchozí domluvě se k nám můžete přijít podívat, rádi Vám Domov ukážeme.

Stravování
Domov poskytuje klientům celodenní stravování 3× denně (snídaně, oběd, večeře). Strava je zajišťována externí firmou. Klienti si mohou ve všední dny k obědu vybrat ze tří  jídel. Během dne mají klienti na jednotlivých patrech k dispozici slazený nebo neslazený čaj. Na hale je umístěn výdejník vody (tepla+chlazená). V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování).
Klientům, kteří mají pohybové nebo zdravotní problémy a nemohou se stravovat na jídelnách, je strava podávána na pokojích. Jídelní lístek je vyvěšován na přístupných místech na každém patře.

Úkony péče (obslužná péče)
Obslužná péče je poskytována na základě objednávky a potřeby klienta. Obslužnou péči poskytují pracovníci sociální péče, kteří jsou zaměstnanci domova, a to nepřetržitě denně. Obslužná péče zahrnuje úkony a pomoc při osobní hygieně včetně péči o vlasy a nehty, fyziologických potřebách včetně výměny plen, úkonech péče o vlastní osobu (krmení, stlaní, změna polohy, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí apod.), obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů v místní kantýně a jiné.
Obslužná péče je v případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, hrazena tímto příspěvkem.

Volnočasové aktivity
Ve všední dny pracovnice domova — terapeutky nabízí klientům rozmanité činnosti pro využití volného času. Podrobné informace najdete v menu Volnočasové aktivity.

Zdravotní a lékařská péče
Zdravotní péči provádí registrované všeobecné sestry a zdravotní asistenti, kteří jsou zaměstnanci domova. Zdravotní péče je prováděna na základě ordinace lékařů a v indikovaných případech hrazena  z veřejného zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je v poskytována denně- nepřetržitě. Klienti mají možnost zůstat u svých praktických lékařů nebo se registrovat u praktických lékařů, kteří do domova dochází. Lékaři nejsou zaměstnanci domova. Při zhoršení zdravotního stavu zajistí odborný zdravotní pracovník konzultaci s ošetřujícím lékařem, v akutních případech je volána záchranná služba. K hospitalizaci jsou klienti přijímáni převážně do nemocnice v Jičíně nebo do LDN v Hořicích.
Odborné úkony jsou prováděny v odborných zdravotnických zařízeních či u ambulantních specialistů .

Paliativní péče
Náš domov se zapojuje do projektu paliativní péče, která pomáhá klientovi prožít konec života podle jeho přání a přání jeho blízkých. Paliativní péče je přístup, který usiluje o zachování kvality žití klienta i v závěru svého života, ve spolupráci se svou rodinou. Zahrnuje odbornou lékařskou péči, psychosociální a duchovní podporu. Chtěli bychom zajišťovat paliativní péči s odborností, kvalitou a v bezpečném prostření pro klienty, jejich rodiny i zaměstnance.
Přejeme si umožnit klientovi, aby konec života prožil podle svého přání, bez bolesti, v důstojném a laskavém prostředí a ve společnosti svých blízkých.

Základní sociální poradenství
S vyřizováním úředních záležitostí pomáhají klientům sociální pracovnice, které jsou v domově od 7,00 - do 15,30 hodin, popř. dle domluvy. Nejčastěji se pomoc týká vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, zejména příspěvku na péči, důchodu apod. Jednáme s úředníky při změně trvalého pobytu, výměně občanského průkazu apod. Sociální pracovnice komunikuje s rodinou, pomáhá se zajištěním speciálních pomůcek a mnoho dalších úkonů vyplývajících z oprávněných zájmů klienta.

Doplňkové služby
Zařízení poskytuje další služby a činnosti dle zájmu klienta: používání vlastních vybraných elektrospotřebičů, nákupy či pochůzky ve městě, úschovu cenností, hotovostí a vkladních knížek.

Zprostředkované služby
do Domova dochází pedikérky na suchou (1x za měsíc) a mokrou (1x za měsíc) pedikúru, jejichž služby mohou klienti využít.
klienti mohou využívat služby kadeřnice, která do Domova dochází jednou měsíčně.
sociální pracovnice pomůže klientům zajistit donášku vlastního tisku formou předplatného.