Časté dotazy

Jaká je čekací doba na umístění?

Někdy se čeká déle, někdy to vyjde dřív. Průměrná doba od podání žádosti do přijetí do DPS nebo DZR je šest měsíců. Při umísťování musíme vycházet z toho, zda se uvolnilo místo pro ženu či muže, zda si žadatel přeje jedno nebo dvoulůžkový pokoj. U žádostí do Domova pro seniory se dává přednost občanům z Hořic. Domov se zvláštním režimem má spádovost královéhradeckého kraje.

Jaké písemnosti musím doložit a kde je získám?

  • Žádost o přijetí
  • Posudek lékaře

Vítáme raději osobní jednání, ať už navštívíte kancelář v přízemí Domova, nebo zatelefonujete. Písemnosti Vám předá sociální pracovnice nebo si je můžete stáhnout v sekci Jak požádat o službu. Posudek lékaře Vám vyplní Váš praktický lékař. Když máme Vámi vyplněnou žádost, sociální pracovnice s Vámi domluví termín návštěvy v místě bydliště nebo v místě aktuálního pobytu, kde podrobným rozhovorem zjistí požadavky žadatele na péči.

Kolik stojí pobyt v Domově?

Úhrada se skládá z nákladů na bydlení a nákladů na stravování. Za jednolůžkový pokoj zaplatíte měsíčně 15 655,- Kč. Za dvoulůžkový pokoj zaplatíte o 310,- Kč víc, tzn. 15 965,- Kč. V ceně za ubytování je zahrnut každodenní úklid pokoje, praní a žehlení prádla.

Co když můj příjem nestačí na úhradu?

Máte-li zájem o ubytování na jednolůžkovém pokoji, je pro jeho přidělení podmínkou Vaše schopnost zaplatit plnou úhradu. Pokud Vaše příjmy nedostačují na úhradu dvoulůžkového pokoje, je nutné doložit doklad o výši příjmů. Nedostačují-li příjmy na plnou úhradu, je úhrada snížena tak, aby Vám z příjmu zbylo 15%. Je také možné, aby např. rodinní příslušníci uzavřeli s Domovem "Dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů ".


Může sponzorský dar urychlit přijetí do Domova?

Přijetí nového klienta podléhá hodnocení sociální potřebnosti. Zásadně nespojujeme přijetí daru s rozhodnutím o přijetí do Domova. Dar, který by mohl být jakkoliv spojen s výhodou rychlejšího přijetí do služby, není přípustné přijmout.

Poskytnutí finančního daru je projevem svobodné vůle ze strany dárce, nejčastěji jako vyjádření spokojenosti s poskytovanou službou. Pokud je klient nebo jeho blízcí spokojen s poskytovanými službami, může svou spokojenost vyjádřit písemně pochvalou nebo poskytnutím finančního daru přímo organizaci.

Dary má právo přijmout pouze ředitel/ka Domova nebo ekonomka. Ke každému finančnímu daru je vyhotovena smlouva ve dvou vyhotoveních, která mj. upravuje způsob využití daru.


Nabízí vaše zařízení aktivity pro volný čas?

Za významný přínos pobytu v Domově pokládáme možnost sociálních kontaktů a společenských setkání při rozmanitých příležitostech. O náplň volného času se v našem Domově starají aktivizační pracovnice. Řídíme se zásadou, že o způsobu života a využívání času rozhodují klienti. Nabízíme každý den volnočasové aktivity, ale účast je výhradně dobrovolná. Ke skupinovým činnostem patří cvičení (na židlích), tvořivá dílna, trénování paměti, posezení v kavárně, canisterapie, vystoupení mladých umělců ze ZUŠ Hořice. Oblíbené jsou hudební zábavy, zpívání vánočních koled. Více se o nabídce aktivit dočtete v sekci Volnočasové aktivity.

Je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem?

Do Domova si můžete vzít drobné věci, které Vám zpříjemní prostředí. Oblíbené obrazy, polštářek, lampičku, radiopřijímač, televizi, květinu. Dvoulůžkové pokoje nemají dostatečný prostor na vlastní nábytek, rozmístění v pokoji by mělo umožňovat volný pohyb klienta a úklid pokoje. Na jednolůžkovém pokoji mohou klienti mít vlastní knihovničku, komodu nebo křeslo.

Je v Domově lékařská péče?

Lékařskou péči v Domově zajišťují externě dva lékaři. Klienti mají možnost zůstat u svých praktických lékařů (jestliže budou ochotni zajišťovat péči v Domově) nebo se registrovat u MUDr. Zachovala nebo MUDr. Hlaváčka, kteří do Domova dochází jednou týdně. Zdravotní péči vykonávají na základě ordinace lékařů registrované všeobecné sestry a praktické sestry, které jsou zaměstnanci Domova.

Mohu Domov opustit na víkend nebo více dní?

Občasná změna prostředí přinese zpestření každému, proto podporujeme pravidelné nebo občasné krátkodobé pobyty klientů mimo naše zařízení. Ať už na víkend nebo k příležitosti rodinné oslavy, stačí dva dny předem ohlásit personálu plánovaný odchod.

Co se děje, když nejsem přítomný v Domově?

Pokud si uděláte krátkodobou návštěvu rodiny, je potřeba nahlásit nepřítomnost dva dny dopředu. Odhlásíme Vám stravu a poměrnou část Vám vrátíme po vyúčtování, které se dělá na začátku každého měsíce.