Domov pro seniory 

Posláním našeho Domova je zajistit seniorům prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí a poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní zachovat si v co největší míře způsob života, jaký mají jejich vrstevníci.

Komu je služba v Domově určena

Služba je určena mladším seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc jiných osob. Tato pomoc je realizována v rozsahu nabídky našeho domova a odpovídá míře potřebné podpory.

Poskytované služby

Ubytování

Klienti jsou v Domově ubytováni ve dvoulůžkových a v jednolůžkových pokojích. Klientům Domova pro seniory je vyhrazeno 1. a 2. patro budovy.
Budova je bezbariérová, vybavená osobním i nákladním výtahem. Příslušenstvím pokoje je umyvadlo, polohovací postel, skříň na šaty, noční stolek, stůl a židle. Toalety a koupelny v dostatečném množství, jsou společné pro všechny klienty na chodbách. Klienti si mohou po domluvě však vybavit pokoj vlastním nábytkem nebo drobnými předměty.
Domov má pro své klienty s pohybovými potížemi k dispozici specializované pomůcky jako zvedáky, koupací lůžko, vanu se zdvižným zařízením, pojízdné sprchovací křeslo apod.
V celé budově Domova jsou k dispozici společenské prostory, kde lze posedět s rodinou, která klienty navštíví, odpočívat či se dívat na televizi. V prvním patře budovy se nachází hala a jídelna a v ubytovací části na každém patře malé jídelny, které také slouží k posezení a odpočinku.
Součástí služeb ubytování je také úklid, praní a drobné opravy prádla.
Po předchozí domluvě se k nám můžete přijít podívat, rádi Vám Domov ukážeme.

Důležité vědět

Pro koho je služba určena?

Senioři nad 65 let závislí na pomoci jiné osoby


Cena služby

305,- Kč jednolůžkový pokoj + 255,- Kč strava/den
295,- Kč dvoulůžkový pokoj + 255,- Kč strava/den

Kapacita

40

Jak si mám službu objednat?

Mgr. V. Bachmannová
Bc. Petra Rojíková
Tel: 734 449 495


V případě nespokojenosti se službou

Stížnost na kvalitu služby

 

Stravování

Domov poskytuje klientům celodenní stravování 3× denně (snídaně, oběd, večeře). Strava je zajišťována externí firmou. Klienti si mohou ve všední dny k obědu vybrat ze tří jídel. Během dne mají klienti na jednotlivých patrech k dispozici slazený nebo neslazený čaj. V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování).
Klientům, kteří mají pohybové nebo zdravotní problémy a nemohou se stravovat na jídelnách, je strava podávána na pokojích. Jídelní lístek je vyvěšován na přístupných místech na každém patře.
Úhradu za ubytování a stravu si hradí klient ze svých příjmů.


Úkony péče (obslužná péče)

Obslužná péče je poskytována na základě potřeb klienta. Obslužnou péči poskytují pracovníci sociální péče (pečovatelé), kteří jsou zaměstnanci domova, a to nepřetržitě 24h denně. Obslužná péče zahrnuje úkony a pomoc při osobní hygieně včetně péči o vlasy a nehty, fyziologických potřebách včetně výměny plen, úkonech péče o vlastní osobu (pomoc při jídle, stlaní, změna polohy, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí apod.), obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů v místní kantýně a jiné.
Obslužná péče je v případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, hrazena tímto příspěvkem.

 
Volnočasové aktivity

Ve všední dny pracovnice domova — terapeutky nabízí klientům pro využití volného času. Podrobné informace najdete v menu Volnočasové aktivity.


Zdravotní a lékařská péče

Zdravotní péči provádí registrované všeobecné sestry a praktické sestry, které jsou zaměstnanci domova. Zdravotní péče je prováděna na základě ordinace lékařů a v indikovaných případech hrazena z veřejného zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je poskytována denně nepřetržitě. Klienti mají možnost zůstat u svých praktických lékařů nebo se registrovat u praktických lékařů, kteří do domova dochází. Lékaři nejsou zaměstnanci domova. Při zhoršení zdravotního stavu zajistí odborný zdravotní pracovník konzultaci s ošetřujícím lékařem, v akutních případech je volána záchranná služba. K hospitalizaci jsou klienti přijímáni převážně do nemocnice v Jičíně nebo do LDN v Hořicích.
Odborné úkony jsou prováděny v odborných zdravotnických zařízeních či u ambulantních specialistů.


Paliativní péče

Náš domov se zapojuje do projektu paliativní péče, která pomáhá klientovi prožít konec života podle jeho přání a přání jeho blízkých. Paliativní péče je přístup, který usiluje o zachování kvality žití klienta i v závěru svého života, ve spolupráci se svou rodinou. Zahrnuje odbornou lékařskou péči, psychosociální a duchovní podporu. Chtěli bychom zajišťovat paliativní péči s odborností, kvalitou a v bezpečném prostření pro klienty, jejich rodiny i zaměstnance.
Přejeme si umožnit klientovi, aby konec života prožil podle svého přání, bez bolesti, v důstojném a laskavém prostředí a ve společnosti svých blízkých.
 

Základní sociální poradenství

S vyřizováním úředních záležitostí pomáhají klientům sociální pracovnice, které jsou v domově od 7,00 - do 15,30 hodin, popř. dle domluvy. Nejčastěji se pomoc týká vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, zejména příspěvku na péči, důchodu apod. Jednáme s úředníky při změně trvalého pobytu, výměně občanského průkazu apod. Sociální pracovnice komunikuje s rodinou, pomáhá se zajištěním speciálních pomůcek a mnoho dalších úkonů vyplývajících z oprávněných zájmů klienta.

Zprostředkované služby

  • do Domova dochází pedikérky na suchou (1x za měsíc) a mokrou (1x za měsíc) pedikúru, jejichž služby mohou klienti využít.
  • klienti mohou využívat služby kadeřnice, která do Domova dochází jednou měsíčně.
  • sociální pracovnice pomůže klientům zajistit donášku vlastního tisku formou předplatného.