A - A

Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v Hořicích


V rámci projektu pořídíme nové vozidlo, jehož prostřednictvím zkvalitníme technického zázemí pracovníků pečovatelské služby, rozšíříme poskytované pečovatelského služby ve spádových částí Města Hořice a  prodloužíme přímé práce u klientů pečovatelské služby.Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014519


Realizace projektu: 6.9.2021 – 22.12.2022


 

Přehled zdrojů financování:
  • celkové výdaje projektu:  604.939,-  Kč

  • příspěvek z EU: 465.025,- Kč

  • vlastní zdroje žadatele: 139.914,- Kč