Zpívání dětí z MŠ Na Daliborce

Děti z MŠ nás potěšily krásným vystoupením.

Předaly i milé dárečky, které vyrobila šikovná maminka. Jako poděkování si děti odnesly dobrotu a balónek.