Změna úhrady za stravu

Z důvodu navýšení provozních nákladů dochází od 1. 4. 2021 k navýšení částky za stravu ze 150,- Kč/den  na 170,- Kč/den. Částka za ubytování zůstává ve stejné výši.