Vystoupení žáků ZUŠ

Jako již mnohokrát, navštívili nás 1.10.2014 se svým vystoupením žáci ZUŠ Hořice, a jako již mnohokrát,  měli se svým vystoupením úspěch.  Učitelé s žáky připravili různorodý program, měli jsme možnost si poslechnout recitaci a zpěv písní lidových, ale i skladeb známých autorů jako J. Flégla či Bohuslava  Martinů.  Žáci u nás vystupovali po delší přestávce, proto se v jídelně sešlo hodně obyvatel a program, i když nebyl dlouhý, se jim líbil.  Je hezké,  že mají naši obyvatelé možnost takováto vystoupení sledovat. Je to milé podívání na veselé mládí a je to změna z běžného života v domově. SK