Vyjádření starosty města

Vláda vyšla vstříc rodinám, které mají svoje blízké v Domovech pro seniory a umožnila jim návštěvy od 5. 12. 2020. Je zcela pochopitelné, že po tolika týdnech, kdy byly návštěvy zcela zakázány bude velký zájem o možnost navštívit své nejbližší.

Je ovšem potřeba řídit se pravidly, která ve zjednodušené podobě popisuje paní ředitelka na následujících řádcích. Chtěl bych poprosit všechny návštěvníky našeho Domova pro seniory v Hořicích o dodržování těchto pravidel, protože ani náš Domov nedisponuje takovým množstvím personálu, které by bylo schopno kontrolovat a zvládnout velký nápor návštěvníků. Dalším důvodem k obezřetnosti jsou stále aktuální poměrně vysoká čísla počtu nakažených koronavirem v Jičínském okrese a přímo v Hořicích. Zkrátka abychom si nezodpovědným chováním nezadělali na velké problémy a v konečném důsledku těm, které máme rádi spíše neublížili. Uvidíme, jaká opatření budou platit po 12. 12., kdy by měl být ukončen nouzový stav a návštěvy snad budou o něco jednodušší. Z výše uvedených důvodů by tedy možná bylo lepší odložit svoje návštěvy po tomto datu. Jako starosta města pak mohu slíbit, že ze strany našeho Domova pro seniory bude snaha umožnit návštěvy klientů podle našich možností v maximální možné míře.

Aleš Svoboda - starosta v Hořicích