Veřejná zakázka

    

"Zhotovení a dovoz celodenního stravování klientů domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a obědů zaměstnanců Sociálních služeb města Hořice"


Zadávací řízení:  Otevřené


Limit veřejné zakázky: Nadlimitní


Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele na adrese:


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/socialni-sluzby-mesta-horice