Toulky naší miinulostí

           

V  pondělí 30.12.2015 nás  navštívily pracovnice Městské knihovny v Hořicích, paní Erbanová a Škvrnová s přednáškou na téma „ Toulky naší krajinou “.  Vyprávěly o spisovatelích našeho blízkého okolí jako například o Karlu Jaromíru Erbenovi, Karlu Václavu Raisovi, ale i ze  vzdálenějšího okolí,  například o Aloisi Jiráskovi,  Bohumilu Hrabalovi, Karlu Poláčkovi, Josefu Ladovi a dalších. Zmiňovaly se o jejich rodištích, o jejich životech a dílech, na připravené plátno promítaly  ukázky z jejich zfilmovaných děl. Ve spojitosti s rodištěm K.J.Erbena, Miletínem, nám pustily písničku  „ Miletínská hymna“. Přítomní obyvatelé našeho domova pozorně a se zájmem sledovali velmi poutavé vyprávění a celé pásmo mělo velký úspěch. Děkujeme autorkám a  přednášejícím  a rádi si vyslechneme další zajímavé povídání. SK