Testování klientů

MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, kterým nařizuje testování všech klientů v DOZP, DpS, DZR, týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb pobytového typu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to pravidelně jedenkrát za 7 dní. Testování se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (po uplynutí 14denní lhůty od poslední dávky vakcíny), prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží platným výsledkem RT-PCR vyšetření a klientů v terminálním stadiu onemocnění.