Předvánoční čas v našem domově


Děkujeme všem, kteří si na nás v tomto předvánočním čase vzpomněli.
V pondělí 15. prosince k nám po roce zavítali studenti z nedaleké Střední zemědělské školy. Pod vedením paní Šárky Urbanové nám zazpívali spoustu pěkných písní.


V úterý 16. prosince jsme měli to potěšení přivítat u nás hořické knihovnice, které nám nejen slovem, ale i obrazem přiblížily vánoční zvyky a tradice v různých zemích. O hudební doprovod se postaral pan Helinger, se kterým jsme si všichni na závěr zazpívali koledy.


Na závěr vánočních akcí vystoupila ve středu 17. prosince malá, ale velmi šikovná Vanesa Spudilová, která obyvatelům zazpívala vánoční koledy. Její vystoupení mělo u obyvatel domova velký úspěch.