Přednáška o lécích

Přednášku o lécích uspořádal pro naše klienty pan PharmDr. Miloš Koukol z místní lékárny. Kromě zajímavých informací si klienti mohli odnést i vzorečky bylinných čajů.