Přednáška o karlu IV.


Pracovnice Městské knihovny v Hořicích připravily pro naše obyvatele velmi zajímavou a poučnou přednášku o životě našeho největšího panovníka císaře Karla IV a době, v které žil.

Jak je vidět z fotografií přednáška nezaujala jen naše obyvatele.