Povídání o adventu

K adventu a vánočním svátkům se váže řada zvyků. S různými zvyky, nejen v naší zemi, ale i jinde na světě nás seznámila sl. Mgr. Dana Záveská. A nezůstala jenom u povídání. Upekla na ochutnání tradiční vánoční jídlo - jáhelník a nachystala naklíčený hrách. Povídání se moc líbilo a jáhelník sklidil velkou pochvalu. Děkujeme.

.