A - A

Pověsti z Českého ráje

V úterý 10.1. 2023 proběhlo v domově setkání s panem Černým, který velmi poutavě vyprávěl o pověstech z Českého ráje.