Poděkování za jablíčka

Děkujeme touto cestou Výzkumnému ústavu ovocnářskému v Holovousích za jablíčka, která každoročně darují našim klientům a paní Vaškovové, která již podruhé v tomto roce obdarovala jablíčky ze své zahrádky naše klienty.