Poděkování paní Vaškovové, ředitelce ZUŠ v Hořicích

Využívám této cesty k poděkování paní ředitelce Vaškovové za to, že nejenže dbá o duševní blaho našich obyvatel, ale také za velké množství jablíček, která v těchto dnech darovala našim obyvatelům. Moc děkujeme.