Poděkování firmě Ovocné a okrasné školky Milan Fikar v Hořicích za strom

           

Poděkování firmě Ovocné a okrasné školky Milan Fikar v Hořicích za strom, který bude součástí odpočinkové zóny pro klienty domova pro seniory, která se buduje před domovem pro seniory.

Níže jsou uvedeny fotografie před úpravou prostranství a nynější stav. Dokončení úpravy prostranství předpokládáme do konce srpna. ZM