Pobyt klienta mimo areál domova

Informace o možnosti pobytu klienta mimo areál domova

 

Klienti mohou pobývat mimo areál domova za těchto podmínek:

  • Klient předem informuje o svém odchodu a následném návratu pečovatelky na oddělení

  • Pobyt klienta mimo domov s doprovodem, musí být nahlášený alespoň 2 dny před odchodem (u velikonočních svátků prosíme nejdéle do 30. 3. 2021) z důvodu zajištění léků a odhlášení stravy, a to vedoucí péče pí Draštíkové – tel. 734 449 492

  • Klient je povinen po dobu vycházky mimo domov mít nasazený vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

  • Doprovod klienta, pokud nesplňuje podmínky pro návštěvy (viz pravidla pro návštěvy), vyčká na klienta před hlavním vchodem

  • Klient po návratu do domova bude umístěn do karantény a do 72 hodin od ukončení pobytu mimo domov, bude klientu proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; ukončení karantény bude v případě negativních výsledků obou testů (Do karantény nebude umístěný klient, pokud má vydaný certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19)