Pečovatelská služba - ceník


 


Ceník úhrad za pečovatelské služby


platný od: 1.1.2023


 


V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je stanovena úhrada za činnosti pečovatelské služby takto:


 


 


1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Cena

Pomoc a podpora při podání jídla a pití

155,- Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

155- Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

155,- Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

155,- Kč/hod

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

155,- Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (stříhání nehtů, sušení vlasů bez úpravy)

155,- Kč/hod

Pomoc při použití WC včetně výměny pomůcek pro inkontinenci

155,- Kč/hod

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Dovoz nebo donáška jídla

  50,- Kč /úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

155,- Kč/hod

Příprava podání jídla a pití

155,- Kč/hod

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

Běžný úklid (pouze v prostorách, které uživatel prokazatelně užívá)

155,- Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti, např. mytí oken, úklid po malování. (Jedná se o zprostředkování komerční služby)

155,- Kč/hod

Donáška vody

155,- Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva údržba topných zařízení (odstranění a vynesení popela)

155,- Kč/hod

Pochůzky

155,- Kč/hod

Běžné nákupy

V případě, že nákupy jsou prováděny autem, je cena kalkulována za nákup do 5 kg/50,- Kč (cca 20 minut), nákup od 5 do 15 kg/90,- (cca 35 minut)

 

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

155,- Kč/úkon

Praní a žehlení osobního a ložního prádla

155,- Kč/hod

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Doprovod dospělých k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a zpět

155,- Kč/hod


 


 


Změna úhrady od 1.1.2023 byla schválena rozhodnutím Rady města Hořice ze dne 21. 12. 2022