Opékání buřtů

           

Na čtvrtek odpoledne dne 11. 6.2015 jsme pro naše obyvatele a obyvatele místního domu s pečovatelskou službou připravili v atriu našeho domova opékání špekáčků. Kromě špekáčků měli obyvatelé k dispozici i mísy s ovocem a něco k pití.  Počasí bylo tak akorát pod mrakem, občas vykouklo sluníčko. K poslechu nám přišli zahrát a zazpívat studenti Střední zemědělské školy v Hořicích, kteří pod vedením paní profesorky Urbanové secvičili pásmo folkových písniček.  Někteří obyvatelé si k nim přidali a společně si zazpívali. Kromě studenů zpestřila odpoledne i naše zaměstnankyně Zuzana se svými dvěma pejsky, předvedli nové kousky, které se naučili. Odpoledne se velmi vydařilo a obyvatelé se těší na další akci. SK