Návštěva hasičského záchranného sboru

Dne 12.5.2016 navštívili klienti stanici hasičského záchranného sboru v Hořicích. Možnost prohlédnout si hasičskou stanici nejvíce potěšila klientku Jiřinku Károvou, která byla dlouholetou zdejší pracovnici, kde dosáhla hodnosti majora. Paní Kárová i ostatní klienti ocenili milý a vstřícný přístup hasičů, kteří je provedli a seznámili s hasičskou technikou.