Jablíčka

Již několik let obdarovává Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích domov důchodců jablíčky. Ne jinak to bylo i v letošním roce, kdy pan ředitel Ing. Vácha opět do domova zavítal s velkým množstvím různých druhů jablíček. Děkujeme a těšíme se na další rok.