Domov se zvláštním režimem - Kontakt

Poskytování informací k přijetí jsou pověřeny sociální pracovnice. Pro samotné jednání je třeba domluvit si s těmito pracovnicí schůzku.


Mgr. Zuzana Kvapilová  +420 734 449 496

Mgr. Veronika Bachmannová: +420 734 449 495
kontaktní formulář

Jméno seniora

Příjmení seniora

Ulice a číslo popisné

Město

PSČ

Kontaktní osoba

Kontaktní telefon

Kontaktní e-mail:

Stravování (popište prosím, na jakou stravu je senior zvyklý, zda má nějaké omezení, alergie)

Obslužná péče ANO/NE(prosím popište potřeby seniora - např.pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách vč. výměny plen, péče o vlastní osobu (krmení, stlaní, změna polohy, doprovod při chůzi, oblékání, apod.), obstarávání osobních záležitostí vč. nákupů v místní kantýně a jiné))

Zdravotní péče ANO/NE(klienti mají možnost se registrovat u dvou praktických lékařů, kteří do domova dochází - MUDr. Zachoval a MUDr. Hlaváček. Lékaři nejsou zaměstnanci domova)

Poznámka

Domov se zvláštním režimem - kontakt

Sem pište text