Domov pro seniory -ceník


  Sociální služby města Hořice, Riegrova 2111, 508 01 Hořice


 


Ceník služeb v Domově


                                                                                                                  platný od: 1.1.2023


 


V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je stanovena úhrada (v Kč) za ubytování a stravu takto:


 


  1. Ubytování (cena za den)


 


Jednolůžkový

280,-

Dvoulůžkový

270,-


 


  1. Strava (cena za den)


 


3x denně

235,-


 


Druh jídla

Vratka – neodebraná strava

Celkem

100,-

Snídaně

22,-

Oběd

46,-

Večeře

32,-


 


  1. Celková úhrada dle počtu dnů v měsíci


 


Typ pokoje

Celkem za den

28 dnů

30 dnů

31 dnů

1 lůžkový

515,-

14 420,-

15 450,-

15 965,-

2 lůžkový

505,-

14 140,-

15 150,-

15 655,-


 


  1. Doplňkové služby (cena za měsíc)


 


vlastní elektrospotřebič na pokoji

30,-


 


Vyúčtování služeb


 


Úhrada za ubytování a stravu jsou placeny zálohově, vyúčtování je prováděno do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který úhrada náleží, a to podle skutečně odebraných služeb. Cena za ubytování a provozní náklady na stravu jsou započítávány v plné výši, cena surovin pro přípravu stravy při splnění podmínek uvedených v Domácím řádu podle skutečně odebraných jídel.


 


Změna úhrady od 1.1.2023 byla schválena rozhodnutím Rady ze dne 21.12.2022.