A - A

Ceník

 

  Sociální služby města Hořice, Riegrova 2111, 508 01 Hořice


 


Ceník služeb v Domově


                                                                                                                  platný od: 1.5.2022


 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je stanovena úhrada (v Kč) za ubytování a stravu takto:


Ubytování (cena za den)Jednolůžkový

250,-

Dvoulůžkový

240,-
  1. Strava (cena za den)


 


3x denně

205,-


 


Druh jídla

Celková cena

Cena stravy

Provozní náklady

Celkem

205,-

100,-

105,-

Snídaně

47,-

22,-

25,-

Oběd

96,-

46,-

50,-

Večeře

62,-

32,-

30,-


 

Celková úhrada dle počtu dnů v měsíciTyp pokoje

Celkem za den

28 dnů

30 dnů

31 dnů

1 lůžkový

455,-

12.740,-

13.650,-

14.105,-

2 lůžkový

445,-

12.460,-

13.350,-

13.795,-


 


  1. Doplňkové služby (cena za měsíc)


 

vlastní elektrospotřebič na pokoji

30,-


 

Vyúčtování služeb


Úhrada za ubytování a stravu jsou placeny zálohově, vyúčtování je prováděno do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který úhrada náleží, a to podle skutečně odebraných služeb. Cena za ubytování a provozní náklady na stravu jsou započítávány v plné výši, cena surovin pro přípravu stravy při splnění podmínek uvedených v Domácím řádu podle skutečně odebraných jídel.


 

Změna úhrady od 1.5.2022 byla schválena rozhodnutím rady ze dne 27.4.2022.