Čarodějnice

           

V průběhu roku vzpomínáme řadu různých historických událostí a oslavujeme řadu lidových zvyků.  Jeden z takových zvyků, na jehož průběh se těší mladí, ale i dříve narození jsou tzv. „Čarodějnice“.  Tento den, tedy 30 .4.  jsou po celé zemi připraveny hranice a přítomní, řádně vyzdobeni do podoby různých čarodějnic a ježibab, u zapálených ohňů rejdí.

         Tato tradice se drží dlouhodobě i v našem domově, pouze s několika rozdíly.  Ten největší je v tom, že nečekáme až do setmění, ale u nás již čarodějnice rejdí od samého rána a připravují a připravují, aby odpolední zábava neměla chybu. Je také samozřejmé, že si na jídelně nemůžeme zapálit hranici, ale o to větší je zábava.  Letos přiletěly čarodějnice obzvlášť pěkné, škoda že v tak malém množství. Jak již bylo řečeno, přiletěly brzo ráno a celé dopoledne připravovaly pro obyvatele občerstvení na ergoterapeutické dílně.  K tanci a poslechu zahrál pan Kunc. SK