Vystoupení žáků ZUŠ

Uběhlo  pouhých čtrnáct dní nového roku a již jsme  byli  poctěni návštěvou dětí ze Základní  umělecké školy v Hořicích, kteří pro nás a naše obyvatele, spolu s paní ředitelkou Zdeňkou Vaškovovou,  připravily hudební pásmo. To se skládalo ze dvou částí, v jedné děti předvedly svoji zdatnost ve hře na hudební nástroje, v druhé pak spolu s hudebním doprovodem zpívaly.  Hezké, trochu delší pásmo ,uváděla paní ředitelka Vaškovová velice citlivě a celé vystoupení vhodně doplňovala. Děkujeme za její přízeň a budeme se těšit na další vystoupení.

SK